. . .
Kompleksowa realizacja
Firma oferuje szeroki zakres usług w ramach projektowania, montażu i uruchomienia instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych i słaboprądowych. Co sprawia, że gwarantujemy kompleksowe wykonawstwo powierzonych Nam inwestycji. Oferujemy opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót.
Instalacje elektryczne
Podczas procesu projektowania instalacji elektrycznych możemy zaproponować Ci rozwiązania czołowych firm oświetleniowych wraz z aranżacją wybranych opraw. Budowa linii kablowych zewnętrznych i wewnętrznych średniego i niskiego napięcia nie stanowi dla nas najmniejszego problemu.
Instalacje sanitarne
Opis w przygotowaniu ...
Instalacje słaboprądowe
Niezbędnym elementem nowoczesnego budownictwa jest automatyka budynkowa, sieci teletechniczne, systemy bezpieczeństwa oraz instalacje telewizyjne i nagłośnienia. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników i udokumentowane doświadczenie.
Budownictwo
Opis w przygotowaniu ...

Usługi


Firma oferuje szeroki zakres usług w ramach projektowania, montażu i uruchomienia instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych i słaboprądowych.
Szczegółowy zakres podano poniżej.

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

 • Zasilania energetyczne ŚN/NN:
  • Zabudowa stacji transformatorowych;
  • Budowa linii kablowych zewnętrznych i wewnętrznych ŚN/NN;
  • Zabudowa agregatów prądotwórczych;
 • Produkcja i montaż rozdzielnic głównych z kompensacją mocy biernej i rozdzielnic oddziałowych;
 • Montaż tras kablowych standardowych i w klasie odporności ogniowej E90;
 • Instalacje oświetlania podstawowego;
 • Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z aktywnym system nadzoru;
 • Instalacje oświetlenia terenów zewnętrznych;
 • Instalacja siły i gniazd;
 • Instalacja gniazd dedykowanych wraz z układem podtrzymania napięcia przez UPS-a;
 • Instalacje odgromowe i wyrównawcze;
 • Instalacje specjalistyczne dla obiektów medycznych (sieci seperowane „IT”).

 

INSTALACJE SANITARNE:

 • Instalacja wod-kan:
  • Instalacja wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej;
  • Instalacja kanalizacji (sanitarnej, deszczowej, technologicznej);
  • Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa (tryskaczowa, hydrantowa);
  • Instalacja grzewcza (centralne ogrzewanie, kominki z płaszczem wodnym);
 • Instalacja chłodnicza, ziębnicza:
  • Instalacja wody lodowej;
  • Instalacja freonowa;
  • Instalacja klimatyzacji (split, multisplit, VRV);
 • Instalacja wentylacji:
  • Instalacja wentylacji pożarowej (oddymiania, nawiewu pożarowego);
  • Instalacja wentylacji mechanicznej;
  • Instalacja wentylacji grawitacyjnej;
 • Instalacje specjalistyczne:
  • Instalacja gazowa;
  • Instalacja olejowa;
  • Instalacja sprężonego powietrza;
  • Instalacja spalinowa;
  • Instalacja pomp ciepła.

 

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE:

 • Instalacje teletechniczne:
  • Okablowanie strukturalne miedziane i światłowodowe;
  • Sieci komputerowe LAN;
  • Wyposażenie serwerowni.
 • Automatyka budynkowa:
  • Automatyka wentylacji, kotłowni;
  • Inteligentne budynki – BMS.
 • Systemy bezpieczeństwa:
  • Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy – KD, RCP;
  • Sygnalizacja włamania i napadu – SSWIN;
  • Sygnalizacja pożaru i system oddymiania – SAP, SSP;
  • Telewizja przemysłowa – CCTV;
  • Instalacje ostrzegawcze – DSO;
  • Instalacje przyzywowe;
  • Instalacje detekcji gazów.
 • Instalacje nagłośnieniowe i telewizji budynkowej CATV, RTV/SAT.